Подкрепете ни

Членски внос за Софийски клон на СФБ се събира по време на дейностите на СК:
Конкурса за уреди, Юлската лектория и Олимпиадата по експериментална физика.

Членски внос към СК на СФБ може да внесете и в офиса: Физически факултет, сграда Б, стая 403А, вътрешен тел: 440, от страната 02.8161.440, ГСМ: 0.886.331.693, но само след предварителна уговорка за ден и час.

Данни за фактура:

Съюз на физиците в България, бул. Дж. Баучър 5, 1164 София, МОЛ: проф. Александър Драйшу, ЕИК: 121388048 (без BG)