Новини‎ > ‎

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

публикувано 7.02.2016 г., 0:19 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 28.09.2016 г., 2:50 ч. ]
29 септември - 2 октомври 2016, София,
Вижте прикачените файлове.
Секция по История на физиката  http://www1.issp.bas.bg/museum/hp/hp01-p1.html
Секция по Математическа физика http://theo.inrne.bas.bg/elpart/#3rd-congress 
Секция по Теоретична физика програма; виж прикачения файл ProgramTheorPhys3Congress2016.doc
ĉ
Todor Mishonov,
7.02.2016 г., 3:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
7.02.2016 г., 3:14 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.02.2016 г., 3:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
29.05.2016 г., 4:39 ч.
Ċ
Main09.pdf
(250k)
Todor Mishonov,
12.09.2016 г., 13:31 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.09.2016 г., 11:04 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.09.2016 г., 11:04 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
13.09.2016 г., 1:50 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
13.09.2016 г., 1:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.09.2016 г., 0:33 ч.
ą
Todor Mishonov,
29.05.2016 г., 4:11 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
29.05.2016 г., 4:39 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
10.06.2016 г., 3:46 ч.
Comments