Новини‎ > ‎

Първото пряко детектиране на гравитационни вълни

публикувано 18.02.2016 г., 9:58 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 24.02.2016 г., 4:05 ч. ]
Факултетен семинар проф. Стойчо Язаджиев, 9 март 16:15, В 44 seminar2016_2.pdf 
Вижте прикачения файл PhysRevLett.116.061102.pdf на работата на Абот и съавтори Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (12 Feb. 2016), 
а също така и другите помощни материали закачени към съобщението. Най-прост и максимално близък до оргиналите извод на теорията на:
100) Централно симетрично гравитационно поле, 
107) Слаби гравитационни вълни и 
110) Излъчване на гравитационни вълни 
може да бъде намерен в указаните параграфи от курса на Ландау и Лифшиц по теория на полето L.D. Landau and E.M. Lifshitz, 
The Classical Theory of Fields ISBN 5-02-014420-7. 
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:58 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:58 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:58 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:58 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:58 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:59 ч.
Ċ
1.882861.pdf
(12681k)
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:58 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
16.06.2016 г., 13:14 ч.
ċ
Todor Mishonov,
19.02.2016 г., 11:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
24.02.2016 г., 3:59 ч.
Comments