Новини‎ > ‎

Отчетно събрание на Софийски клон на Съюза на физиците в България 31.01.2015

публикувано 17.01.2015 г., 12:17 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 17.01.2015 г., 13:22 ч. ]

Драги колеги, събота 31 януари 2015 г, 10:00 в аудитория А 301 на Физически факултет, бул Дж. Баучър 5 ще се проведе отчетното събрание на СК на СФБ. 

След събранието финансовият отчет на ревизионната комисия и отчета за дейността ще бъдат поместени на сайта на СК http://bgphysics.eu/

Дневния ред включва: събиране на членски внос за 2014, приемане на отчетите. В точка разни ще се обсъждат предложения за нови инициативи на СК на СФБ.

Както предложиха колеги на предишни събрания и това събрание ще се проведе в режим на „падащ кворум”.

Моля разпространявайте тази информация.

Тодор Мишонов, 

Председател на СК на СФБ

ĉ
Todor Mishonov,
17.01.2015 г., 12:18 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
17.01.2015 г., 12:17 ч.
Comments