Новини‎ > ‎

Отчетно-изборно събрание на Софийски клон (СК) на Съюза на физиците в България (СФБ)

публикувано 16.02.2014 г., 10:03 от Vasil Yordanov

  Драги колеги, събота 15 март 2014 г, 10:00 в аудитория А 301 на Физически факултет, бул Дж. Баучър 5 ще продължи отчетно-изборното събрание на СК на СФБ.Финансовият отчет на ревизионната комисия, отчета за дейността  ще бъдат поместени на сайта на СК http://bgphysics.eu/

Те бяха дискутирани на предишната сбирка, която не събра кворум. Въпроси и коментари към отчетите изпращайте на адрес mishonov@bgphysics.eu

за да бъдат разгледани до събранието и при необходимост гласувани. За пълна прозрачност на нашата дейност, архива с фактурите на всички разходи ще бъде на разположение на интересуващите се колеги. Дневния ред включва: събиране на членски внос за 2014, приемане на отчетите, избор на ново ръководство на СК, избиране на делегати за предстоящия през март (29.03.2014) конгрес на СФБ. (Делегати се избират измежду редовно отчетените членове на съответния клон, броят на делегатите  е равен на 1/10 от броя на членовете, като се закръглява нагоре, за съдебна регистрация делегатите трябва да попълнят в делегатската си карта ЕГН и домашен адрес), предлагане на почетни членове на СФБ.

Както предложиха колеги събранието ще се проведе в режим на „падащ кворум”.

Моля разпространявайте тази информация.

Тодор Мишонов,

Председател СК на СФБ


ĉ
Vasil Yordanov,
16.02.2014 г., 10:03
Ċ
Vasil Yordanov,
16.02.2014 г., 10:03
Comments