Новини‎ > ‎

Олимпиада по експериментална физика, 1 ноември 2014

публикувано 12.10.2014 г., 0:09 ч. от Vasil Yordanov   [ актуализирано 30.11.2014 г., 22:52 ч. от Todor Mishonov ]
     На 1 ноември 2014 г. във Физически факултет на Софийски университет, бул. Дж. Баучър 5, аудитория А 315 (откриване 8:00) ще се проведе първата олимпиада по експериментална физика.
    Тъй като олимпиадата е пилотна, ще бъде ограничена само в една възрастова група:
7 – 12 клас.
Това събитие се организира от Софийски клон на СФБ със съдействието на
РИО – гр. София и Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
     За записване ученикът трябва да изпрати заявката си на адреса на състезанието epo@bgphysics.eu
  до 20 октомври 2014 г.: (съкращението 'еро' идва от Experimental Physics Olympiad).
    За повече информация вижте прикачения файл EPO_Syobstenie_Reglament_Programa.doc.
    Списъкът на регистрираните участници е даден в прикачения в страницата файл: Spisak_Registrirani_Uchenici_za_EPO.pdf
    Резултатите от Олимпиадата ще бъдат обявени на Средношколския Семинар по експериментална физика, 15 ноември 2014 г., моля вижте следващото съобщение.

    Заявката трябва да съдържа следната информация:
1) 3-те имена на ученика,
2) Дата на раждане,
3) Домашен адрес, e-mail и GSM ако има,
4) Училището с пълно наименование, населеното място и класа в който учи,
5) Консултанта на ученика (учител, родител, колега, приятел),
6) Придружаващия ученика и отговорен за него: имена, e-mail и GSM, родител или учител,
7) Родител или настойник отговарящ за детето; име и GSM.
ĉ
Todor Mishonov,
27.10.2014 г., 13:18 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
30.10.2014 г., 11:13 ч.
Ċ
Vasil Yordanov,
30.10.2014 г., 11:13 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.10.2014 г., 3:43 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
13.10.2014 г., 23:20 ч.
Comments