Новини‎ > ‎

Общо събрание на Софийски Клон на СФБ 20.02.2016г,

публикувано 29.01.2016 г., 7:13 от Todor Mishonov   [ актуализирано 16.02.2016 г., 0:05 ]
Събота 20 февруари 2016 се насрочва Общо събрание на Софийски клон на СФБ: аудитория А 301, Физически факултет, бул. Дж. Баучър 5, начало 10:00, Тема отчет за дейността на СК на СФБ за 2015. Дневен ред: Начало 10:00, констатира се липса на кворум и се обсъждат нови инициативи и идеи за работата на СК на СФБ; разпределя се работата по съдействие за провеждането на а) Олимпиадата по експериментална физика, б) Конкурса уреди за кабинета по физика б) Юлската лектория, г) Есенната среща на учителите д) 3-тия конгреса на физическите науки.е) Събира се членски внос ж) Определят се отговорници за търсене на спонсорска помощ. 11:00 Официално начало на заседанието при регламент на "падащ кворум": А) ревизионната комисия прочита своя доклад; обсъждане, коментари гласуване
Б) Прочита се доклада за дейността на СК на СФБ за 2015 и се коригира плана за 2016 г. Членовете на ръководството отчитат персонално своята дейност. В) В точка разни се обсъждат разни въпроси; пишете на членовете на ръководството, ако е необходимо предварително обсъждане. Планиран край 12:00.  Моля информирайте колеги за насроченото събрание и вижте прикачените файлове със списъка на членовете и финансовия отчет.
Ĉ
Todor Mishonov,
16.02.2016 г., 0:03
ĉ
Todor Mishonov,
22.02.2016 г., 0:44
Ĉ
Todor Mishonov,
15.02.2016 г., 23:57
Comments