Новини‎ > ‎

„Ноември - месец на науката“, а во рамките на кој ќе се одржи и XLI Школа „Млади физичари“.

публикувано 22.09.2016 г., 13:48 ч. от Todor Mishonov
Во прилог на пораката е програма, известување, пријава за наставници, пријава за ученици и опис на изработката/демонстрација/експеримент за настанот „Ноември - месец на науката“, а во рамките на кој ќе се одржи и XLI Школа „Млади физичари“.
 Ве молиме препратете ја пораката до Вашите ученици, до наставници, заинтересирани граѓани.
Информирајте ги Вашите блиски. Дел од активностите се од отворен тип.
 Следете ги информациите на www.dfrm.org или на web страната на Вашето друштво/сојуз.
 Со почит,
Друштвото на физичарите на Р. Македонија,
Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија,
Друштво на биолози на Македонија,
Македонско астрономско друштво,
Македонско географско друштво,
Скопско астрономско друштво,
Природно-математички факултет,
SkopjeCityMall - Скопје
Ċ
Todor Mishonov,
22.09.2016 г., 13:48 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
22.09.2016 г., 13:48 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
22.09.2016 г., 13:48 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
22.09.2016 г., 13:48 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
22.09.2016 г., 13:48 ч.
Comments