Новини‎ > ‎

Научно изследване подкрепено от СФБ

публикувано 14.07.2020 г., 5:25 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 16.07.2020 г., 22:24 ч. ]
Стаията на редакторите на материалите на Юбилейната балканската конференция (BPU10) бе неотдавна отпечaтана в авторитетното математическо списание Applied Numerical Mathematics. Моля вижте приложени фактурите за заплащане на публикуването в издателствоо Elsevier, банковите извлечение за преводите от сметка на СФБ, и самата статия. Към статията има безплатен интернетън достъп https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168927420301896
Ċ
Todor Mishonov,
14.07.2020 г., 5:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
16.07.2020 г., 22:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
14.07.2020 г., 5:32 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
16.07.2020 г., 22:28 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
14.07.2020 г., 5:25 ч.
Comments