Новини‎ > ‎

Интернет страници

Сайт на Съюза на физиците в България:  www.phys.uni-sofia.bg/~upb

Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education http://khimiya.org/  Хѝимия: Природните науки в образованието: Астрономия, Биология, География, Физика. Научно методично списание на МОН

Физика – методология на обучението: http://physika-bg.org/

Сайт на Пловдивски клон на Съюза на физиците в България:  upb.physics.uni-plovdiv.bg

Сайт на българските учители:  www.teacher.bg

Сайт за природни науки http://www.prirodninauki.bg/

Колекция на Нели Шипочка от презентации от Юлската лектория https://drive.google.com/drive/folders/0B10zdnuNnnPgVlF1TEpiaGV2OTg?usp=sharing

Физика методология на обучението http://physika-bg.org/

В националния образователен портал се влиза в учебни ресурси и в програмата за съответния клас, където има интерактивни уроци по посочените предмети, включително по физика:    http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToGrades

Сайт за научно-популярни филми:    http://kolibka.com

Сайт за интересни физични симулации:    http://physdemo.hit.bg

Блог за образование:    http://bglog.net/Obrazovanie/blog

Българският сайт за физика:    http://physics-bg.org/bg

Сайт на международна училищна мрежа:   http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

Сайт на международна училищна мрежа:   http://schoolsonline.britishcouncil.org/home

Сайт за интерактивни научни симулации:    http://phet.colorado.edu

Дистанционни руски олимпиади: https://compedu.ru/

https://compedu.ru/?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=actpolimp&utm_content=20174oc&utm_term=20170928dostupno

Помощен сайт по физика:    http://eduject.net/projects/category/physics

Christo Popov <sotir_h_popov@abv.bg>  elearning-phys.uni-sofia.bg/~cpopov     phys.uni-sofia.bg/~cpopov

Dr. M. Mikhov <mikhov@phys.uni-sofia.bghttp://elearning-phys.uni-sofia.bg/~mikhov/

International Experimental Physics Olympiad  http://www.iepho.com/index.php?lang=ru   http://www.iepho.com/images/files/gazeta1.pdf  ("Участие в таких експериментальних олимпиадах, можно сказат роскошь. У нас в Болгарии их нет, ..." ВИ 29.11.2014)    http://www.iepho.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118:zhyuri&catid=22:articles&Itemid=203&lang=ru  

British Physics Olimpiad http://www.physics.ox.ac.uk/olympiad/PastPapers.html 

Линк от руската олимпиада по астрономия. Тя е стартирала като експериментална олимпиада и след няколко години е включена в Руските олимпиади. 

SCIENTIX  The community for science education in Europe http://www.scientix.eu/web/guest/live

РИО София-град http://www.rio-sofia-grad.com/

Музей по история на физиката в България  http://www1.issp.bas.bg/museum/m01-page1.html

Мемоари на Съюза на физиците в България http://www.trioiskar.com/memoires/m-upb01-page1.html

Безплатни Интернет ресурси:

http://freebg.eu/free-bulgaria-blog/nauka-science

http://dir.dir.bg/11/173_or2_of0.html

http://www.all.bg/Education/Physics_and_Mathematics

http://bgtop.net/index.php?q=%F4%E8%E7%E8%EA%E0

http://www.lyuboznaiko.com/index.php/етикет/забавна-физика

http://www.yes.bg/category.php?cat=240

http://physics-bg.net

http://fizicifilms.blogspot.com

http://www.ivankolev.com/index.html

http://alhimik.ovo.bg

http://www.physics-time.pmg-blg.com/index.html

http://www.magnetosphere.ru

http://siteintel.net/info/physics-animations.com

http://www.livephysics.com

http://www.can-do.com/science/physics.html