Новини‎ > ‎

„Експериментът - основа на образованието по физика” 6 - 9 април 2017 г., София

публикувано 8.10.2016 г., 9:18 ч. от Todor Mishonov
45 -та  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА виж прикачените файлове
ĉ
Todor Mishonov,
16.03.2017 г., 3:19 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.10.2016 г., 9:18 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.10.2016 г., 9:18 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.10.2016 г., 9:18 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
16.03.2017 г., 3:18 ч.
Comments