Новини‎ > ‎

Акад. А. Петров - новият президент на Балканския Физически Съюз. Честито!

публикувано 29.08.2015 г., 5:41 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 29.08.2015 г., 5:42 ч. ]

ИНФОРМАЦИЯ

за 9 Международна конференция по Физика на Балканския Физически Съюз

и за избора на акад. Александър Петров за Президент на Съюза

 

От 24 до 27 август 2015 в Истанбул се проведе 9 Международна конференция по Физика на Балканския Физически Съюз.

Конференцията имаше около 700 участници, като около половината бяха от Турция. Представени бяха всички страни-членки на Балканския съюз (Албания, България, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция). Освен тях имаше участници от цяла Европа и света. България се представи с 30 души участници (от БАН, СУ „Кл. Охридски“ – ФзФ, Пловдивски   университет, Бургаски университет), от които 2 с поканени и 7 с устни доклади. Направен бе преглед на постиженията на физиката на Балканите за последните 3 години след 8 Конференция.

Съгласно Албанската декларация и Конституцията на Балканския съюз, Съветът на Съюза проведе редовно заседание за избори за ново ръководство. За нов Президент на Балканския Физически Съюз през следващия 3-годишен мандат бе избран видния български физик академик Александър Петров, който е председател на Отделението по природно-математически науки на САЧК-БАН, както и на Съюза на физиците в България. Така БАН и българската физика получават авторитетната задача да ръководят физиката на Балканите с нейните многобройни научни инициативи, както и да организират следващата, 10 Юбилейна конференция по физика на Балканския съюз през 2018 година.

ĉ
Todor Mishonov,
29.08.2015 г., 5:41 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
29.08.2015 г., 5:41 ч.
Comments