Новини‎ > ‎

16.05.2015 Семинар за учители подготвящи ученици за олимпиади. Компютъризиран експеримент

публикувано 31.01.2015 г., 5:41 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 16.05.2015 г., 7:59 ч. от Todor Mishonov ]
Начало 10:30. Моля носете системата "Нова" с която разполагате или "Айнщайн" и вашия лаптоп.
Аудитория В 44, Физически  Факултет, Софийски Университет Св. Климент Охридски, 5 Дж. Баучър бул, 1164 София. 
Изследване на закона на Ом, волт-амперна характеристика на диоди и разреждане на кондензатор чрез системата "Нова."
Ще бъдат демонстрирани основните възможности на системата "Нова."
Ще се анализират и задачите от олимпиадите по експериментална физика от 2014 и 2015 г. 
Comments