Контакти

Ръководство на СК на СФБ (2020-2023)

Председател:
проф. дфн Тодор Мишонов
Институт по Физика на Твърдото Тяло, ИФТТ, БАН, стая 208, бул Царигтрадско шосе , 1784 София,
GSM: 0.886.331.693,  e-mail: mishonov@bgphysics.eu

офис на СК на СФБ:: Физически факултет, сграда Б, стая 403А, вътрешен тел: 440, или 02.8161.440, тук може да внесете членски внос към СК на СФБ

Заместник председатели
Евгения Стойновска, geni_stoinovska@yahoo.com,  GSM: 0.887.304.869, зам. директор в НУККЛИИЕК (Италиански лицей)
д-р Алберт Варонов,  akofmg@gmail.com GSM: 0.885.225.001, гл. ас. ИФТТ, БАН

Членове:
1. Нонка Байлова n_bailova@abv.bg, GSM: 0885.296.533, на длъжност старши учител НТБГ
2. Румяна Митева rumi.sf@abv.bg, GSM: 0884.334.117, 6 ОУ, на длъжност старши учител
3. Александър Пламенов Петков, sasho33petkov@gmail.com
4. Калин Ангелов, kalin_angelov_mat@abv.bg
5. д-р Иля Петров, heron_press@mail.bg
6. д-р Младен Матев sapiens_bg@yahoo.com, GSM: 0899.350.428, ИЯИЯЕ БАН, на длъжност гл. асистент

Ревизионна комисия:
1. Кремена Дукадинова kremena1960@abv.bg , GSM: 0878.888.824, 2 СОУ „акад. Емилиян Станев”, на длъжност старши учител
2. Вяра Йорданова viara68@mail.ru, GSM 0894681401, СУ "ген. Владимир Стойчев"

Електронни адреси на ръководството на СК на СФБ и ревизионната комисия: