Форум‎ > ‎

Тема: Огънят в древността, зарегистриран в археологическите останки и почвите – магнитни изследвания в полза на археологията и почвознанието

публикувано 23.05.2018 г., 0:33 ч. от Todor Mishonov
Клуб “Гея” - геофизика за всички.  Лектори: проф. Даниела Йорданова, проф. Диана Йорданова, доц. Мария Аврамова, д-р Деян Лесигярски – НИГГГ-БАН, Кога: 29 май 2018г., 18:00 ч., Къде: Физически факултет, сграда А, 5 ет., Център  по физика за работа с 
ученици и учители
ą
Todor Mishonov,
23.05.2018 г., 0:33 ч.
Comments