Форум‎ > ‎

Проблемът на публичната видимост на плагиатството

публикувано 24.06.2015 г., 6:38 ч. от Todor Mishonov   [ актуализирано 4.07.2015 г., 11:40 ч. ]
Статия от проф. дфн Добромир Пресианов, СУ Св. Климент Охридски Nauka_2_2015.pdf

По повода колега учител ни изпрати един смущаващ паралел между два учебника по физика 
SmustavastParalelizym.pdf; сравнете и двата текста text1.txt и text2.txt.
Даскала ни пише: Това което пратих е само един пример. Ако се направи анализ на всеки урок ще се установи много по-голямо съвпадение. Но има и по-голям проблем - когато се преписва се съкращават съдържателни части от текста и той започва да губи свързаност и последователност т.е. новия текст подобно на копирано ДНК е по-лош от предходния и така след n итерации организма умира! 
Ċ
Todor Mishonov,
24.06.2015 г., 6:38 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 3:19 ч.
ċ
text1.txt
(10k)
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 3:31 ч.
ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 3:31 ч.
Comments