Форум‎ > ‎

Клуб на физика

публикувано 18.10.2015 г., 7:41 ч. от Todor Mishonov
Много колеги се интересуват от дейността на Клуба на физика.
Предлагаме да установите връзка по електрона поща или ГСМ с:
председателя:  д-р Стефан Балабанов sbalab@issp.bas.bg , ИФТТ или с
д-р Василка Пенчева vasilka@ie.bas.bg , GSM: 0897.464.825, ИЕ БАН.
Comments