Форум‎ > ‎

Климентови четения 2017, цикъл популярни лекции

публикувано 28.11.2017 г., 5:35 ч. от Todor Mishonov
На 28.11, ще се проведат първите три от лекциите в рамките на тазгодишните Климентови четения. Те ще бъдат от 16 ч. в зала А205. 
Следващата дата е четвъртък, 30.11.
В рамките на Климентови дни 2017 г. Физическият факултет на СУ организира серия популярни лекции на тема: 
“Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век.”
Лекциите се изнасят от специалисти в дадената област на достъпно ниво и са
предназначени за широката публика. Лекциите ще се състоят в сградата на Физическия факултет на СУ, бул. Джеймс Баучър 5
на 28.11 (вторник) и 30.11 (четвъртък)
Вторник 28.11.2017 г.
16.00ч. "Ядрената енергетика – минало, настояще и бъдеще" доц. д-р Ивайло Христосков
16.40 ч."Квантова информация и квантови компютри" доц. д-р Светослав Иванов
17.30 ч.“Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината” Проф. дфн Александър Драйшу
Четвъртък 30.11.2017 г., 
16.00 ч. "Университетски наноспътници (с демонстрации на живо)" доц. д-р Пламен Данков
16.40 ч. “Космическите открития на XXI в.”  гл. ас. д-р Владимир Божилов
17.30 ч. “Изследване на атмосферата с Глобалните навигационни спътникови системи" доц. д-р Гергана Герова
Comments