Форум‎ > ‎

АРХЕОАСТРОНОМИЯ И АРХЕОУРБАНИСТИКА: ОБЩИ ИДЕИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ КЪМ БЪЛГАРСКИ ОБЕКТИ

публикувано 12.12.2017 г., 13:12 ч. от Todor Mishonov
на 14 декември (четвъртък) 2017 г., 15 ч., зала 346, Геоложки факултет на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, където
ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИР ЦОНЕВ от Института по физика на твърдото тяло при БАН

Comments