Форум‎ > ‎

42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

публикувано 22.05.2014 г., 6:22 ч. от Vasil Yordanov
„СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ” 
8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора
ĉ
Vasil Yordanov,
22.05.2014 г., 6:22 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2014 г., 22:51 ч.
Comments