Дейности‎ > ‎

Юлска лектория

27-та Юлска лектория 1-7 юли (четвъртък-сряда) 2021 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България (СК СФБ) http://bgphysics.eu,

СУ Св. Климент Охридски и Българска Академия на Науките,

Координатор за 2021 гл.-ас. д-р Алберт Варонов varon@bgphysics.eu, ГСМ: 0.885.225.001

Материали от предишни години:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ESXHr7ai_IMVB3OEtia01PTkU?usp=sharing

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2017 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация, а през 2020 Геолого-Географския факултет на Софийски университет и БАН

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

1 юли (четвъртък)   Антарктически ден

Координатор на деня -- Драгомир Матеев, dragomir.mateev@gmail.com, ГСМ: 0.888.308.630

 

2 юли (петък)   Ден на биологията

координатор на деня  -- д-р Галя Петрова, учител по биология в НПМГ, galiaty@abv.bg

 

5 юли (понеделник)   Ден на химията

координатор на деня -- доц. Е. Бояджиева, exeb@chem.uni-sofia.bg

 

6 юли (вторник)   Ден на астрономията

координатор на гл.-ас. д-р Алберт Варонов, varon@bgphysics.eu, ГСМ: 0.885.225.001

 

7 юли (сряда)   Интердисциплинарен ден

 

Адреси на лектори и координатори:

varon@bgphysics.eu,

dragomir.mateev@gmail.com,

galiaty@abv.bg,

exeb@chem.uni-sofia.bg,

julylectures@bgphysics.eu,

 

Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка трябва да се регистрират преди първата лекция за деня ще получат бележката след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2021.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена (след предварителната регистрация описана по-горе) за всички интересуващи се колеги, студенти, ученици. За регистрация е необходимо да изпратите в предишния ден email с имената на адрес julylectures@bgphysics.eu.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да изпратят съответния линк на адрес julylectures@bgphysics.eu, или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено. Използвайки файловете учителите могат да преразкажат тези лекции на своите ученици.

4. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси. Тези лекции както и самата лектория са безплатни. Лекторията принадлежи на Българското възраждане и няма нищо общо със съвременните бизнес модели.

5. Моля по време на лекциите изключете телефоните си. Кихането без стискане на носа е повод колегата да бъде изпроводен навън за наздраве :-)

6. Поради променливата обстановка даже за съответния ден, моля проверете на сайта за промени преди да тръгнете към аудиторията.

7. Учителите могат да поканят лектори да изнесат в училище адаптирана за ученици лекция.

8. За своите редовни членове за 2021 г присъствали във всичките дни на лекторията СК на СФБ издава удостоверения за участие.

9. За предложения и въпроси пишете на julylectures@bgphysics.eu.

 

Последна редакция на това съобщение: 24 януари 2021, 22:52

д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693

ć
Todor Mishonov,
7.07.2016 г., 7:57 ч.
ć
Todor Mishonov,
8.07.2018 г., 10:46 ч.
ć
Todor Mishonov,
4.07.2017 г., 10:49 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 6:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 7:15 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 0:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
15.08.2019 г., 11:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 19:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2016 г., 19:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
č
DimityrKolev2015ABOO6.MPG
(1236k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
č
DimityrKolev2015PUPIL.MPG
(2009k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
č
DimityrKolev2015RealTime.mpg
(1024k)
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:51 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
5.07.2016 г., 4:40 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 11:30 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:18 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2017 г., 14:07 ч.
Ċ
Gaia3.pdf
(996k)
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:57 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:54 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
29.07.2017 г., 15:08 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 8:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:41 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:42 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2016 г., 12:13 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
27.07.2015 г., 18:47 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 11:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:57 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.07.2020 г., 5:55 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
24.01.2021 г., 12:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2014 г., 9:53 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.07.2016 г., 0:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
8.07.2016 г., 0:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
2.07.2019 г., 5:19 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2018 г., 9:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2018 г., 9:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2015 г., 10:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2017 г., 14:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:42 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2018 г., 16:11 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 3:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:35 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 2:16 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:46 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:50 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.07.2019 г., 3:59 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.07.2020 г., 5:55 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
29.06.2018 г., 6:02 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
24.06.2019 г., 15:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.07.2020 г., 2:45 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
ċ
Tihomir_Hristov_wind_wave_vortex_albatross.zip
(12032k)
Todor Mishonov,
23.07.2016 г., 22:07 ч.
ć
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:36 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:03 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:26 ч.
č
Vinarov_Liquid Stacking! (How To)_cut.avi
(1910k)
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:50 ч.
č
Vinarov_cardio_stent.avi
(1712k)
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:49 ч.
ć
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 6:50 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:47 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2015 г., 5:30 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:48 ч.
ć
Todor Mishonov,
1.07.2019 г., 6:26 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
1.07.2017 г., 1:05 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:36 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.07.2017 г., 6:41 ч.
č
video-last2.avi
(1678k)
Todor Mishonov,
6.07.2015 г., 5:24 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:52 ч.
ć
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:27 ч.
ć
Todor Mishonov,
5.07.2020 г., 11:52 ч.
ć
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 8:48 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:37 ч.