Дейности‎ > ‎

Юлска лектория по природни науки

28-та Юлска лектория 1-7 юли (петък-четвъртък) 2022

 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.


Програмата на лекторията за тази година (2022) се подготвя, моля следете този сайт: 1 (петък) Антарктика, 4 (понеделник) Биология,

5 (вторник) Химия, 6 (сряда) Физика, 7 (четвъртък) Интердисциплинарен ден

Последно обновяване на това съобщение 22 юни 2022 г


Програма на Ден на биологията, 28-ма юлска лектория по природни науки, 04.07.2022 г., Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 105-та аудитория

9.15 – Приветствие на проф. д-р Стоян Шишков, декан на Биологически факултет

9.30 – 9.50 гл. ас. д-р Илияна Саздова: „Как усещаме температурата и докосването?“ „Представяне на нобеловата награда за медицина и физиология за 2021 г.“

9.50 – 10.10 доц. д-р Анна Томова:  „Микроорганизмите като задължителен компонент на зелените технологии за производство на храни“

10.10 – 10.30 гл. ас. д-р Ивайло Йотинов:  „Устойчивото управление на водите – едно от ключовите решения за кръгова икономика“

Почивка 10.30-11.00

11.00 – 11.20 проф. д-р Христо Гагов: „Нива на информация в човешката ДНК“

11.20 – 11.40 доц. д-р Иванка Цачева: „Съвременни постижения в имунологията“

11.40 – 12.00 предстои да бъде уточнен

Програмата за останалите дни Антарктика, Химия и Физика се изготвя.

По долу за сравнение следва програмата за миналата година:

 

27-та Юлска лектория 1-7 юли (четвъртък-вторник) 2021 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2017 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация, а през 2020 Националният Център за Полярни Изследвания към Софийският университет, Българският Антарктически Институт и БАН

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България (СК СФБ), http://bgphysics.eu, СУ Св. Климент Охридски, Българска Академия на Науките (БАН) и с традиционното съдействие на РУО-София-град

Материали от предишни години:

27-ма Юлска лектория 1-7 юли 2021 г.

26-та Юлска лектория 6-10 юли 2020 г.

25-та Юлска лектория 1-5 юли 2019 г.

24-та Юлска лектория 2-6 юли 2018 г.

23-та Юлска лектория 3-7 юли 2017 г.

22-ра Юлска лектория 1-7 юли 2016 г.

21-ва Юлска лектория 1-7 юли 2015 г.


Видео канал на Юлската лектория - някои лекции от 27-та Юлска лектория 2021 г. са записани и качени там.

Маските са задължителни.


Координатор за 2021 гл.-ас. д-р Алберт Варонов varon(при)bgphysics.eu, ГСМ: 0.885.225.001

1 юли (четвъртък)   Ден на Антарктика

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” №15, влиза се откъм двора, входа по-близо до улица Шипка, конферентната зала на Националния център за полярни изследвания (в който цари една доста антарктическа обстановка), северно крило, етаж 5, Центърът се намира в Музея по палеонтология и исторична геология, Всички присъстващи в този ден, като бонус ще имат възможността да видят много карти на тема Антарктика и една уникална изложба с морски организми и вкаменелости от Антарктика.

Zoom Meeting Zoom URL

Координатор на деня -- Драгомир Матеев, dragomir.mateev(при)gmail.com, ГСМ: 0.888.308.630

09:00 - 09:15  Приветствие от проф. Христо Пимпирев polar(при)gea.uni-sofia.bg

09:15 - 10:00 1. Геодезически изследвания в района на Българската антарктическа база за проследяване на климатичните промени, доц. д-р Борислав Александров, Български Антарктически Институт

10:15 - 11:00 2. Сеизмичност на Антарктика, гл. ас. д-р Гергана Георгиева, Физически Факултет, Софийски Университет,

https://drive.google.com/file/d/1QyOp3HhQKChBPXWYe2mdx1bV5XwGSwrK/view?usp=sharing

11:30 - 12:15  3. Адаптации на безгръбначната фауна в сладководните антарктически екосистеми към глобалните промени в околната среда, доц. д-р Иван Стефанов Пандурски,  Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

12:30 - 13:15  4. Антарктически дрожди в биотехнологията, гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева, Институт по микробиология - БАН

13:30 - 14:15  5. Антарктически проекти - величина за амбиция, гл. ас. д-р Росица Янева

 

2 юли (петък)   Ден на биологията

координатор на деня  -- д-р Галя Петрова, учител по биология в НПМГ, galiaty(при)abv.bg

Аулата на Биологически факултет, 2 етаж, Zoom Meeting Zoom URL

08:00-08:15 Приветствие от доц. д-р Любомир Кендеров, зам. декан на Биологически факултет, lubomir.kenderov(при)gmail.com

08:15-09:00  6. проф. д-р Христо Гагов, Колко информация има в ДНК?, Биологически факултет, СУ Св. Климент Охридски, hgagov(при)uni-sofia.bg

09:15-10:00  7. д-р Стефан Петров, Интерфероните – нови надежди, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, БАН,  stefart(при)abv.bg

10:15-11:00  8. д-р Галя Петрова, Генетика, еволюция и опазване на зеленото богатство на България, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, galiaty(при)abv.bg

11:30-12:15  9. д-р Румяна Додова, Технологии за генетици, Център по молекулна медицина, Медицински университет – гр. София, rumianadodova(при)abv.bg

12:30-13:15 10. доц. д-р Албена Йорданова, Съвременни биохимични и биофизични методи за определяне на белодробната зрялост при рискови новородени деца, Медицински факултет, СУ. „Св. Климент Охридски“, benita1968(при)abv.bg

13:30-14:15 11. доц. д-р Мария Аврамова, Приложение на археомагнетизма в геофизиката и археологията, Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, Българска академия на науките, miki4740(при)abv.bg

Младежка сесия:

15:00-15:15 Мария Стоянова, Биологично действие на химичните елементи

15:15-15:30 Михаела Папаринова, Биоинформатика - основни принципи и приложения в практиката

 

5 юли (понеделник)   Ден на химията

Аудитория 547, Факултет по химия и фармация, бул. Дж. Баучър 1, Zoom Meeting Zoom URL

координатор на деня -- доц. Е. Бояджиева, exeb(при)chem.uni-sofia.bg

09:00 - 09:15 - Приветствие от член кор. проф. дн Тони Спасов - декан на Факултета по химия и фармация tspassov(при)chem.uni-sofia.bg

09:15 - 10:00 12. Конкуренция между биогенни и абиогенни метални катиони в биологични системи. Механизъм на терапевтичното действие на Li+ и Ga3+-, проф. д-р Тодор Дудев, t.dudev(при)chem.uni-sofia.bg

10:00 - 10:45 13. Роля на лекарствената разтворимост при орално лекарствено доставяне, ас. Владимир Катев, vk(при)lcpe.uni-sofia.bg

10:45 - 11:00 почивка

11:15 - 12:00 14. Лечебни растения: нов поглед към традициите, проф. д-р Анели Неделчева, ohan(при)chem.uni-sofia.bg

12:00 - 12:45 15. „Черната наука“ за отровите: Токсикология, проф. д-р Васил Атанасов,  ahva(при)chem.uni-sofia.bg

 

13:00 - 13:00 Извън програмата на лекторията. Само за редовни членове на Софийски клон (СК) на Съюза на физиците в България (СФБ) и специално поканени гости. Общо събрание на СК на СФБ на тема взаимодействието с РУО и МОН и признаването на удостоверенията за участие. Изказвания в рамките на 60 секунди.

 

6 юли (вторник)   Интердисциплинарен ден: космос, физика, астрономия и други

Аудитория 252, Геолого-географски факултет, етаж 2 северно крило на ректорат на СУ Св. Климент Охридски, Zoom Meeting Zoom URL

координатор на деня -- д-р Алберт Варонов, varon(при)bgphysics.eu, ГСМ: 0.885.225.001

09:15 - 10:00 16. Спътниковите наблюдения - ценен източник на познание за нашата планета, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски

10:15 - 11:00 17. Нобелова награда по физика за 2020 г., доц. д-р Галин Гюлчев, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски

11:15 - 12:00 18. Уникалното Черно море - нови океанографски познания в началото на 21-ви век, доц. д-р Елисавета Пенева, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски

12:15 - 13:00 19.  Софтуерната индустрия, като възможности за работа, бизнес и наука, гл. ас. д-р инж. Тодор Балабанов, Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките, todor.balabanov(при)gmail.com

13:15 – 14:00 20. Батерии Метал – Въздух или как да „произвеждаме“ електрическа енергия от въздуха, гл. ас. д-р инж. Илиян Попов, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи „Акад. Евгени Будевски“, Българска академия на науките, iliyan.popov(при)outlook.com

 

Адреси на лектори координатори:

varon(при)bgphysics.eu,

dragomir.mateev(при)gmail.com,

galiaty(при)abv.bg,

exeb(при)chem.uni-sofia.bg,

julylectures(при)bgphysics.eu,

stefart(при)abv.bg,

rumianadodova(при)abv.bg,

benita1968(при)abv.bg,

iliyan.popov(при)outlook.com,

todor.balabanov(при)gmail.com,

t.dudev(при)chem.uni-sofia.bg,

vk(при)lcpe.uni-sofia.bg,

ohan(при)chem.uni-sofia.bg,

ahva(при)chem.uni-sofia.bg,

miki4740(при)abv.bg,

elfa(при)phys.uni-sofia.bg,

gyulchev(при)phys.uni-sofia.bg,

hgagov(при)uni-sofia.bg,

miki4740(при)abv.bg,

tspassov(при)chem.uni-sofia.bg,

sshishkov(при)biofac.uni-sofia.bg,

polar(при)gea.uni-sofia.bg,

lubomir.kenderov(при)gmail.com,

 

Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка трябва да се регистрират преди първата лекция за деня ще получат бележката след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2021.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена (след предварителната регистрация описана по-горе) за всички интересуващи се колеги, студенти, ученици. За регистрация е необходимо да попълните формата https://forms.gle/yL9i4JVb5PVKdE9S8. При голям брой записани участници организаторите ще осигурят по-голяма аудитория.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да изпратят съответния линк на адрес julylectures(при)bgphysics.eu, или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено. Използвайки файловете учителите могат да преразкажат тези лекции на своите ученици.

4. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси. Тези лекции както и самата лектория са безплатни. Лекторията принадлежи на Българското възраждане и няма нищо общо със съвременните бизнес модели.

5. Моля по време на лекциите изключете телефоните си. Кихането без стискане на носа е повод колегата да бъде изпроводен навън за наздраве :-)

6. Поради променливата обстановка даже за съответния ден, моля проверете на сайта за промени преди да тръгнете към аудиторията.

7. Учителите могат да поканят лектори да изнесат в училище адаптирана за ученици лекция.

8. За своите редовни членове за 2021 г присъствали във всичките дни (над 16 часа хорариум) на лекторията СК на СФБ издава удостоверения за участие.

9. За предложения и въпроси пишете на julylectures(при)bgphysics.eu.

10. Лекторията може да се гледа и с платформата Zoom, окуражете ученици и приятели да се присъединят.

11. Някои лекции ще се запишат и в https://youtu.be/vpjdsW4CrMQ

 

Последна редакция на това съобщение: 5 юли 2021, 13:26

д-л Тодор mishonov(при)bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693

 

За сравнение по-долу е дадена програмата за 2020 г.

 

 

26-та Юлска лектория 6-10 юли (понеделник-петък) 2020 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu ,

СУ Св. Климент Охридски и Българска Академия на Науките,

Координатор за 2020 гл.-ас. д-р Алберт Варонов, varonov(при)issp.bas.bg ГСМ: 0.885.225.001

Материали от предишни години:

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ESXHr7ai_IMVB3OEtia01PTkU?usp=sharing

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2015 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация, а през 2020 Геолого-Географския факултет на Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

Тази година поради известни причини  броят на участниците в лекторията ще бъде ограничен до 25 за всеки отделен ден на лекторията. Аудиториите ще имат повече 2 пъти повече места и ще се проветряват. при провеждането им да се спазват всички противо-епидемиологични мерки. Участниците трябва да носят маски покриващи носа и устата през цялото време и да спазват дистанция от 1.5 - 2 м. Списъкът за деня ще се формира по реда на записването във формата https://forms.gle/CTt1tR9bzCJRPQXm8

6 юли (понеделник)   Антарктически ден

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” №15, влиза се откъм двора, входа по-близо до улица Шипка, конферентната зала на Националния център за полярни изследвания (в който цари една доста антарктическа обстановка), северно крило, етаж 5, Центърът се намира в Музея по палеонтология и исторична геология, Всички присъстващи в този ден, като бонус ще имат възможността да видят много карти на тема Антарктика и една уникална изложба с морски организми и вкаменелости от Антарктика.

Координатор на деня Драгомир Матеев, dragomir.mateev(при)gmail.com, ГСМ: 0.888.308.630

09:00-9:15      Приветствие от проф. Христо Пимпирев

09:15-10:-00   доц. д-р Любомир Кендеров - Морските съкровища на ледения Нептун,

                      lubomir.kenderov(при)gmail.com

10:15-11:00    д-р Стефан Велев и гл. ас. Дочо Дочев - Антарктика през очите на геолога,

                      velev.stefan83(при)gmail.com, dochev(при)gea.uni-sofia.bg,

11:15-12:00    Драгомир Матеев - Национална програма за полярни изследвания,

                      dragomir.mateev(при)gmail.com

12:15-13:15    д-р Иван Богданов - Физиология на кожата при екстремните условия на

                      Антарктика, iv.bogdanov(при)gmail.com

 

7 юли (вторник)   Ден на биологията

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315, координатор на деня д-л Тодор mishonov(при)bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693

 

09:00-9:15      Приветствие от декана на Физически факултет,

                      проф. дфн. Георги Райновски, rig(при)phys.uni-sofia.bg

09:15-10:00    Петър Тодоров, Живот с радиация. В памет на Р. Попиц и Вл. Пенчев,

                      Живот_с_Радиация_Петър_Тодоров.pptx, peter(при)gammakonsult.bg

10:15-11:00    проф. Нешо Чипев, Глобализация на екологията, nchipev(при)abv.bg

11:15-12:00    доц. Ина Анева, Лечебните растения – богатството на България,

                      ina.aneva(при)abv.bg

12:15-13:15    д-р Галя Петрова, учител по биология в НПМГ, Зелена генетика, galiaty(при)abv.bg

8 юли (сряда)   Ден на химията

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория А315,

координатор на деня доц. Е. Бояджиева, exeb(при)chem.uni-sofia.bg

 

Nobel Prize in Chemistry 2019 was awarded jointly to John B. Goodenough, M. Stanley

Whittingham and Akira Yoshino "for the development of lithium-ion batteries."

09:15-10:00    лекция, посветена на нобеловата награда по химия и български резултати по

                      тази тема ще изнесе проф. Радостина Стоянова, radstoy(при)svr.igic.bas.bg

10:15-10:00    гл. ас д-р Иглика Димитрова, Квадруполи, imd(при)uctm.edu

11:15-12:00    д-р Иво Иванов, Дизайнерски дроги, ahidi(при)chem.uni-sofia.bg

12:15-13:15    гл. ас. д-р Румен Ляпчев, Паладий и N-хетероциклени карбени - сътрудници в

                      органичния хомогенен катализ, ohrl(при)chem.uni-sofia.bg

 

9 юли (четвъртък)   Ден на астрономията

Физически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Дж. Баучър” №5, Аудитория

А315, координатор на гл.-ас. д-р Алберт Варонов, varonov(при)issp.bas.bg ГСМ: 0.885.225.001

 

09:15-10:00    Нобеловата премия по физика 2020-1. Екзо-планети

10:15-11:00    доц. д-р Тодор Велчев -Облаците, в които се раждат звездите,

                      eirene(при)phys.uni-sofia.bg

11:15-12:00    Нобеловата премия по физика 2020-2. Космология

12:15-13:15     доц. Цветан Велинов, Експериментална лаборатория по физика за работа с

                      учители и ученици към съществуващия Център за работа с учители и ученици

 

Адреси на лектори и координатори:

varonov(при)issp.bas.bg,

lubomir.kenderov(при)gmail.com,

velev.stefan83(при)gmail.com,

dochev(при)gea.uni-sofia.bg,

dragomir.mateev(при)gmail.com,

iv.bogdanov(при)gmail.com,

peter(при)gammakonsult.bg,

nchipev(при)abv.bg,

ina.aneva(при)abv.bg,

galiaty(при)abv.bg,

exeb(при)chem.uni-sofia.bg,

radstoy(при)svr.igic.bas.bg,

imd(при)uctm.edu,

ahidi(при)chem.uni-sofia.bg,

ohrl(при)chem.uni-sofia.bg,

eirene(при)phys.uni-sofia.bg,

rig(при)phys.uni-sofia.bg,

julylectures(при)bgphysics.eu,

mishonov(при)bgphysics.eu

 

Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка трябва да се регистрират преди първата лекция за деня ще получат бележката след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2020.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена (след предварителната регистрация описана по-горе) за всички интересуващи се колеги, студенти, ученици или просто пешеходци минаващи покрай съответния факултет.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да изпратят съответния линк на адрес julylectures(при)bgphysics.eu, или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено. Като се използват файловете, учителите ще могат да преразкажат тези лекции на своите ученици.

4. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси. Тези лекции както и самата лектория са безплатни. Лекторията принадлежи на Българското възраждане и няма нищо общо със съвременните бизнес модели.

5. Моля по време на лекциите изключете телефоните си. Кихането без стискане на носа е повод колегата да бъде изпроводен навън за наздраве :-)

6. Поради променливата обстановка даже за съответния ден, моля проверете на сайта за промени преди да тръгнете за факултета.

7. Учителите могат да поканят лектори да изнесат в училище адаптирана за ученици лекция.

 

Последна редакция на това съобщение: 8 юли 2020, 15:52

д-л Тодор mishonov(при)bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693

 

ĉ
Todor Mishonov,
25.06.2021 г., 1:37 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
28.06.2021 г., 13:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.07.2021 г., 13:05 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2016 г., 12:13 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
27.07.2015 г., 18:47 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 11:14 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:57 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.07.2020 г., 5:55 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2021 г., 23:45 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2014 г., 9:53 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:50 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 3:59 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:35 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:46 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
5.07.2021 г., 3:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
15.06.2021 г., 5:51 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:07 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
1.07.2017 г., 1:05 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2021 г., 23:46 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:52 ч.