Дейности‎ > ‎

Юлска лектория по природни науки

Догодина (2023) по същото време (юли): 3 (понеделник) Антарктика, координатор Драгомир Матеев, dragomir.mateev@gmail.com, 4 (вторник) Биология, координатор доц. д-р Любен Загорчев zagorchev@biofac.uni-sofia.bg, 5 (сряда) Химия, координатор доц. д-р Е. Бояджиева, exeb@chem.uni-sofia.bg, 6 (четвъртък) Физика, 7 (петък) Интердисциплинарен ден, координатор д-р Галя Петрова galiaty@abv.bg

 

Материали от предишни издания

 

28-ма Юлска лектория по природни науки

27-ма Юлска лектория по природни науки

26-та Юлска лектория по природни науки

25-та Юлска лектория по природни науки

24-та Юлска лектория по природни науки

23-та Юлска лектория по природни науки

22-ра Юлска лектория по природни науки

21-ва Юлска лектория по природни науки

 

 

28-та Юлска лектория 1-7 юли (петък-четвъртък) 2022 година

Съвременни направления на природните науки

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България (СК СФБ), http://bgphysics.eu, СУ Св. Климент Охридски, Българска Академия на Науките (БАН) и с традиционното съдействие на РУО-София-град

За въпроси пишете на адреса на лекторията JulyLectures@bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693

 

Юлската лектория е основана през 1995 г. от Софийски клон на СФБ и Физически факултет на Софийски университет. През 2017 г. към Лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация, а през 2020 Националният Център за Полярни Изследвания към Софийският университет, Българският Антарктически Институт и БАН

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/yulska_lektoriya_s_vremenni_napravleniya_na_prirodnite_nauki.

 

1 юли (петък)   Ден на Антарктика

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител” №15, влиза се откъм двора, входа по-близо до улица Шипка, конферентната зала на Националния център за полярни изследвания (в който цари една доста антарктическа обстановка), северно крило, етаж 5, Центърът се намира в Музея по палеонтология и исторична геология, Всички присъстващи в този ден, като бонус ще имат възможността да видят много карти на тема Антарктика и една уникална изложба с морски организми и вкаменелости от Антарктика.

 

Координатор на деня -- Драгомир Матеев, dragomir.mateev@gmail.com, ГСМ: 0.888.308.630

09:00 - 09:15 Откриване

09:15 - 10:00 1. Геоложките предизвикателства на о. Ливингстън през 30-та юбилейна антарктическа експедиция, д-р Стефан Методиев, Дънди прешъс, гл. ас. д-р Стефан Велев, ГГФ, Софийски Университет, 2022_ANT_01_Бърнард_Stefans.pptx.

10:15 - 11:00 2. Какво научихме от изследванията на адаптацията на кожата в Антарктида, д-р Иван Богданов, Токуда Болница,

2022_ANT_02_КаквоНаучихмеАнтарктика_Bogdanov.pdf

11:30 - 12:15 3. Палеонтологията в Антарктида, гл.ас. д-р Дочо Дочев, ГГФ, Софийски

Университет, 2022_ANT_03_Paleontology_Livingston_Dochev.pptx

12:30 - 13:15 4. Съвременните промени на климата в Антарктида, проф. Георги Рачев,

Софийски Университет

13:30 - 14:15 5. Българските Антарктически експедиции и изследването на климатичните

промени, доц. д-р Борислав Александров, Български Антарктически Институт, 2022_ANT_05_Climate_Aleksandrov.ppt

 

4 юли (понеделник)   Ден на биологията

Координатор на деня доц. д-р Любен Загорчев zagorchev@biofac.uni-sofia.bg зам. декан

Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 105-та аудитория

9.15 – Приветствие на проф. д-р Стоян Шишков, декан на Биологически факултет sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

9.30 – 9.50 6. гл. ас. д-р Илияна Саздова: „Как усещаме температурата и докосването?“ „Представяне на нобеловата награда за медицина и физиология за 2021 г.“ Biology_Day_2022_Nobel prize 2021.ppsx, i.sazdova@biofac.uni-sofia.bg,

9.50 – 10.10 7, доц. д-р Анна Томова: „Микроорганизмите като задължителен компонент на зелените технологии за производство на храни“

10.10 – 10.30 8,  гл. ас. д-р Ивайло Йотинов:  „Устойчивото управление на водите – едно от ключовите решения за кръгова икономика“

Почивка 10.30-11.00

11.00 – 11.20 9, проф. д-р Христо Гагов: „Нива на информация в човешката ДНК“, Presentation_BF_July_2022_Gagov.ppsm, hgagov@uni-sofia.bg ,

11.20 – 11.40 10, доц. д-р Иванка Цачева: „Съвременни постижения в имунологията“

11.40 – 12.00 11, доц. д-р Мирослава Жипонова: лектор от Биологически факултет, "Интердисциплинарен подход за изследване на медицински растения", ziponova_2022.pdf, zhiponova_2022.pptx, zhiponova@biofac.uni-sofia.bg

 

 

5 юли (вторник)   Ден на химията

Аудитория 445, Факултет по химия и фармация, бул. Джeймс Баучер 1

координатор на деня -- доц. д-р Е. Бояджиева, exeb@chem.uni-sofia.bg

09:00 - 09:15 - Приветствие от проф. д-р Милен Богданов – зам. декан на Факултета по

химия и фармация, ohmb@chem.uni-sofia.bg

09:15 - 10:00. 12, Практическо приложение на ЯМР-спектроскопията: лектор - д-р Невена Петкова-Янкова, nipetkova@chem.uni-sofia.bg

10:00 - 10:45 13, Роля на химията във фармацевтичното разработване: лектор- доц. д-р Захари Винаров, 20220705_Vinarov_Chemistry_for_Pharma.pdf, Zahari_Vinarov.vcf, zv@lcpe.uni-sofia.bg

11:15 - 12:00 14, ОТ МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО – Невидимата заплаха: лектор - д-р Иво Иванов, ahidi@chem.uni-sofia.bg

12:00 - 12:45 15, Какво (не)знаем за полиетерните йонофори?: лектор - проф. д-р Ивайла Панчева, ahip@chem.uni-sofia.bg

 

 

6 юли (сряда)   Ден nа Физиката

Аудитория 205, Физически факултет, бул. Джeймс Баучър 5

 

09:15 - 10:00 16 "Дифракцията – позната ..., неизбежна или ... не съвсем"

лектор: проф. дфн Александър Драйшу alexander.dreischuh@googlemail.com

председател на Съюза на физиците в България

10:15-11:00 17 Нобелова награда по физика за 2021 за значими приноси за нашето разбиране на сложни системи: Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann за физика на климата, лектор: д-р Алберт Варонов, 2022_Phys_02_NoblePrize_Varonov.pdf, varon@bgphysics.eu

11:15-12:00 18 Иновативни стратегии и STEAM подходи за интеграция на образование, наука и изкуство в областта на природните науки, лектор: д-р Галя Петрова, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов “, МУ - гр. София, 2022_Phys_Presentation_Galya Petrova_6.07.22.ppt, galiaty@abv.bg

12:15-13:00 19 Празник на химията 2022: „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“, лектор: гл. ас. д-р Александра Камушева, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, АКамушева_Празник_на_химията_2022.pdf, akamusheva@chem.uni-sofia.bg

13:15 – 14:00 20 Преформатирани физикални фактори във физоотерапията, Апостол Апостолов, Преформатирани_физикални_фактори_в_медицината.pptx, aapostolov@medicoservice.net

 

 

7 юли (четвъртък)   Интердисциплинарен ден

Координатор на деня д-р Галя Петрова galiaty@abv.bg

Аудитория 205, Физически факултет, бул. Джeймс Баучър 5

 

09:15 - 10:00 21 2022:знакови годишнини от рождението на две емблематични личности в българската наука и култура д-р Стефан Петров, Институт по Молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, БАН, 2022_Inter_Petrov-Stefan.pptx, stefart@abv.bg

10:15 - 11:00 22 Оптимизация с LibreOffice Calc - гл. ас. инж. д-р Тодор Балабанов, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, 2022_Inter_IICT-Floating-Rate-Annuity-Installments_Balabanov.pdf, todor.balabanov@gmail.com

11:15 - 12:00 23 Код лилаво„ за българската флора - д-р Галя Петрова, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов “, МУ - гр. София, galiaty@abv.bg

 

Организационни въпроси:

1. Колегите, които се нуждаят от служебна бележка трябва да се регистрират преди първата лекция за деня ще получат бележката след последната лекция за деня. Моля свалете файла SluzhebnaBelezhkaJuly2022.doc разпечатайте и попълнете необходимите данни.

2. Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: колеги, студенти, ученици. Не е необходима предварителна регистрация.

3. Лекторите се окуражават да поставят своята презентация на някой сървър и да изпратят съответния линк на адрес julylectures@bgphysics.eu, или направо файла. Любезно би било да се изслуша предишния и следващия лектор. Имената на качените файлове са дадени в програмата със зелено. Използвайки файловете учителите могат да преразкажат тези лекции на своите ученици.

4. Учителите се окуражават да поканят лектори да изнесат популярна лекция за ученици в съответното училище, затова са дадени и електронните адреси. Тези лекции както и самата лектория са безплатни. Лекторията принадлежи на Българското възраждане и няма нищо общо със съвременните бизнес модели.

5. Моля по време на лекциите изключете телефоните си.

6. Моля проверете на сайта за промени в деня преди да тръгнете към аудиторията.

7. Учителите могат да поканят лектори да изнесат в училище адаптирана за ученици лекция.

8. За своите редовни членове за 2022 г присъствали във всичките дни (над 16 часа хорариум) на лекторията СК на СФБ издава удостоверения за участие.

9. За предложения и въпроси пишете на julylectures@bgphysics.eu.

10. Някои лекции на Лекторията могат да се гледат с платформата Zoom, окуражете ученици и приятели да се присъединят.

11. Някои лекции ще се запишат и качат на https://www.youtube.com/channel/UCZSRe28uhCEjmhP03WZjgeQ

 

Последна редакция на това съобщение: 08 юли 2022, 00:39

д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu, ГСМ: 0.886.331.693

 

Адреси на лектори и координатори:

julylectures@bgphysics.eu,

mishonov@bgphysics.eu,

varonov@issp.bas.bg,

dragomir.mateev@gmail.com,

zagorchev@biofac.uni-sofia.bg,

peter@gammakonsult.bg,

exeb@chem.uni-sofia.bg,

ohmb@chem.uni-sofia.bg,

nipetkova@chem.uni-sofia.bg,

zv@lcpe.uni-sofia.bg,

ahidi@chem.uni-sofia.bg,

ahip@chem.uni-sofia.bg,

alexander.dreischuh@googlemail.com,

galiaty@abv.bg,

akamusheva@chem.uni-sofia.bg,

stefart@abv.bg,

stefart@abv.bg,

zhiponova@biofac.uni-sofia.bg,

i.sazdova@biofac.uni-sofia.bg,

hgagov@uni-sofia.bg,

varon@bgphysics.eu,

sshishkov@biofac.uni-sofia.bg,

 

Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2022 г., 18:44
ć
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:45
ć
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:51
ć
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:52
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:25
ć
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:26
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:13
ć
Todor Mishonov,
7.07.2022 г., 3:15
ć
Todor Mishonov,
4.07.2022 г., 11:01
ĉ
Todor Mishonov,
25.06.2021 г., 1:37
ĉ
Todor Mishonov,
28.06.2021 г., 13:26
Ċ
Todor Mishonov,
10.07.2021 г., 13:05
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:34
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:23
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2016 г., 12:13
Ċ
Todor Mishonov,
27.07.2015 г., 18:47
ĉ
Todor Mishonov,
6.07.2018 г., 11:14
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2019 г., 8:57
ĉ
Todor Mishonov,
8.07.2020 г., 5:55
ĉ
Todor Mishonov,
3.07.2021 г., 23:45
ĉ
Todor Mishonov,
15.07.2022 г., 7:13
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2014 г., 9:53
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:02
Ċ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:50
ĉ
Todor Mishonov,
26.08.2015 г., 5:26
Ċ
Todor Mishonov,
9.07.2018 г., 3:59
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2015 г., 12:35
ć
Todor Mishonov,
4.07.2022 г., 11:01
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:46
ĉ
Todor Mishonov,
30.06.2022 г., 11:58
ĉ
Todor Mishonov,
15.06.2021 г., 5:51
ĉ
Todor Mishonov,
30.06.2022 г., 11:58
ċ
Zahari_Vinarov.vcf
(6k)
Todor Mishonov,
4.07.2022 г., 18:44
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2022 г., 21:37
ć
Todor Mishonov,
3.07.2022 г., 21:37
Ċ
Todor Mishonov,
7.07.2014 г., 9:07
Ċ
Todor Mishonov,
1.07.2017 г., 1:05
Ċ
Todor Mishonov,
3.07.2021 г., 23:46
ĉ
Todor Mishonov,
9.07.2017 г., 9:52
Ċ
Todor Mishonov,
6.07.2022 г., 4:22