Дейности‎ > ‎

Physics Devices for the Classroom Competition 4 June 2022 (Saturday), Конкурс „Уреди за кабинетите по природни науки“ 4 юни (събота) 2022

 Next year same time: 3 June 2023 9:00 CET


Класиране за 2022 числата съответстват на награди

Категория DL

1. Adiabatic process                                                                      Ivana Dugonjić                                                                             Andreana Kovačević Ćurić                Banja Luka, 

2. Уред за измерване на скоростта на звука във въздуха        Станислав Сланев, Хафизе Шабан, Шебнем Шабан              Анета Маринова                              Професионална гимназия по икономика. Шумен

3. Electrostatic Pendulum                                                              Gorazd Blazeski                                                                           Vera Zoroska                                     School: O.S.U. “Sv. Kliment Ohridski” Ohrid, North Macedonia

3. Physical Pendulum                                                                     Katarina Borković, Ena Đurić, Ivana Dugonjić,                          Andreana Kovačević Ćurić               Banja Luka

 

Категория CE

1. Компютъризирано устройство за проверка на закона на Бойл-Мариот    Александър Павлов, Йордан Стояноски         Стоян Манолев         Средно општинско училиште „Гоце Делчев“, Валандово, РС Македонија

2. Инвертор на напрежение                                                           Борислав Георгиев, Георги Иванов, Деян Ялъмов                Нонка Байлова, Пламен Трифонов        Национална търговско-банкова гимназия, София

 


22 Конкурс „Уреди за кабинетите по природни науки“

4 юни (събота) 2022 начало 9:00 Физически факултет Софийски Университет

Регистрация: Изпратете описание на уреда до 24 Май 2022 на  PhysicsDevices@bgphysics.eu

Конкурсът бе основан преди 22 години от учителките Галя Русева. Светла Панайотова, Росица Лефтерова
За тази заслуга те бяха избрани на конгрес на СФБ за почетни членове

On-line section starts at 9:00 CET (1 hour after on-spot)
Meeting ID: 819 1147 2124

За детайли вижте описанието на вече отминалия конкурс:

Конкурсът и тази година 2021 ще се проведе на открито, пред входа на Физически факултет. Моля подгответе  се като за излет извън града (яке, чадър, вода и сандвич). По време на конкурса макар на открито, носете маски за да може всеки да ни посети. За са се избегне скупчването, участниците ще трябва да представят постановките многократно пред всеки от посетителите и приятелите, които са поканили. Ще видите как добре ще се получи и този път.  До скоро.


Topic: За учасници и поканени гости. Конкурс уреди за кабинета по физика 2021/Physics Devices for the Classroom Competition 2021
Time: Jun 5, 2021 09:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95982768749
Meeting ID: 959 8276 8749


21 Конкурс „Уреди за кабинетите по природни науки“

5 юни 2021

Класиране на онлайн участниците в конкурса Уреди за кабинета по физика 05.06.2021 г.
Ranking of the online participants in the Physics Devices for the Classroom Competition 05.06.2021Категория/Category DL

1. HydroMagnetic Gonzales, Ena Đurić and Aljoša Ćosić, Andreana Kovačević Ćurić, General Gymnasium of the Catholic School Centre "Bl. Ivan
Merz", Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

1. Super Fency Jelly, Zoran Stojnić, Ivana Pašić and Valentina Knežević, Andreana Kovačević Ćurić, General Gymnasium of the Catholic School
Centre "Bl. Ivan Merz", Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

2. Spark Gap Tesla Coil, Gorazd Blazeski, Vera Zoroska, OSU „St. Kliment Ohridski“- Ohrid, North Macedonia

3. Simulation of her Majesty the Great Balck Hole, Katarina Borković, Andreana Kovačević Ćurić, General Gymnasium of the Catholic School
Centre "Bl. Ivan Merz", Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

3. The Flying Objects, Ivana Dugonjić, Matea Račić and Zoran Stojnić, Andreana Kovačević Ćurić, General Gymnasium of the Catholic School
Centre "Bl. Ivan Merz", Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Категория/Category HT

1. Going Retro! A Guide for Building the Record Player!, Sergej Milaković, Andreana Kovačević Ćurić, General Gymnasium of the Catholic School
Centre "Bl. Ivan Merz", Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

 

Галерия от снимки от предишни конкурси:
https://drive.google.com/drive/folders/1az41-W18aovlDyhKte7b3RLdzqlMRZzV

 

СОФИЙСКИ КЛОН НА СЪЮЗА НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

21 УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА“

Конкурсните категории са за изготвяне на:

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по биология, физика и химия:

·      за ученици в прогимназиален етап (5 – 8 клас); категория DS

·      за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория DL

·      за студенти (сегашни и бивши); категория DXL

2. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника:

          ·      само за ученици в гимназиален етап (9 – 12 клас); категория CE  CE

3. Висши иновативни технологии в образованието:
                      ·   за всички възрастови групиПостановките илюстриращи основни физични експерименти в образованието използват детайли от стари високотехнологични изделия; категория HT

Място на провеждане на конкурса: пред Физически факултет или във фоайето на Физически факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5; начален час 9.00 часа

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Регистрация за участие: до 24 май 2020 г. Регистрацията се извършва само електронно, като 

се изпраща описание на прибора (в PDF формат) на адреса на конкурса PhysicsDevices@bgphysics.eu. В описанието се оказва и категорията.

Подаването на заявката за участие се счита за:

-  приемане на условията на конкурса, такива каквито са упоменати в сайта;

-  поемане на отговорност за спазване на условията за безопасно провеждане на мероприятията по конкурса;

-  съгласие от страна на участниците да бъдат снимани както те, така и постановките им, други участници да правят снимки на постановки и участници и да ги публикуват в Интернет.

-  Моля имайте предвид, че насочването на обектив към лице на човек без предварително съгласие в съвремието ни се смята за форма на агресия. Само постановките могат да бъдат фотографирани. Организаторите нямат задължение да контролират фотографирането и публикувания в Интернет материал, но и не отговарят за счупени апарати.

-  Съгласно съвременното законодателство организаторите няма да публикуват списъци на участващите учители и ученици. Ако някой прави списъци, то той обслужва за кариера външни организации в противоречие с професионалния етикет.

Правят се постъпки учителите участвали като ръководители в създаването, да получат 1 квалификационен кредит, след като описанието на постановката бъде публикувани методични списания.

ОПИСАНИЕ (образец, не всички точки са задължителни)

За конкурса са необходими поне 2 разпечатани копия, като едното остава за архива на конкурса, а другото е на разположение на интересуващите 

1.      Имена на учениците автори на постановката

2.      Училище с пощенски адрес

3.      Наименование на уреда. Конкурсна категория.

4.      Резюме на работата. С този уред (програма) се демонстрира ... (до 10 реда)

5.      Описание на уреда:

•     СНИМКА на целия уред и/или на отделните му части:

•     МАТЕРИАЛИ, от които е изработен - подробно и точно описание:

•     ИНСТРУКЦИЯ за начина, по който може да се направи:

•     ЧЕРТЕЖ, ако снимките не са достатъчно илюстративни.

6.      Указания за работа с уреда или програмата:

7.      Специални условия за демонстрацията на постановката в деня на конкурса:

·       Необходимост от напрежение от 220 V за демонстрацията;

      ·       Забележка: Ако постановката изисква напрежение, моля носете със себе си   маркиран разклонител с дълъг кабел;

·       Други специални условия за демонстрацията, ако има.

8.     Описание на експериментални данни получени чрез уреда. Фигури. Таблици.

9     Литература, където са описани подобни постановки. Може да се цитират и работи от предишни издания на конкурса.

     Най-добре е при оформяне на описанието на постановките да следвате статиите публикувани в научно-методичното списание на МОН: Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education (Природните науки в образованието). Ако се готвите да продължите образованието си в чужбина препоръчваме описанието да се изготви на английски; потърсете има вече публикувани описания от предишни години, например CHEMISTRY_29_4_SHISHKOSKI.pdf . Друга възможност е да следвате оформянето на задачите от Олимпиадите по експериментална физика, които са публикувани на сървъра на библиотеката на Корнелския университет http://arxiv.org/. Най-висок клас би било да следвате стандартите на European Journal of Physics или American Journal of Physics. Като  специална награда журито може да препоръча на списанието отпечатване на описанието на уреда в Bulgarian Journal of Science Education. Възпроизвеждането на постановките от Олимпиадите по експериментална физика, както и успешни постановки от предишни издания на конкурса е едно добро начало за нови участници. Журито на конкурса оформя своето предварително класиране по качеството на описанията, а на самия конкурс се проверява личния принос и разбирането на ученика представящ постановката.

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА КОНКУРСА

Архив от минали години: БТВ http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/fizici-pomagat-na-mladi-talanti-da-se-razvivat-snimki-i-video.html

На 5 юни 2021 г. всеки участник получава сертификат за участие. Сертификатите, грамотите и наградите се получават лично и само в деня на конкурса!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, според категориите:

1. Демонстрационни и лабораторни пособия и уреди за кабинетите по физика.

Уредите се демонстрират с 2 екземпляра от разпечатаното ОПИСАНИЕ на проектите. Едното копие се предава на журито, а другото е на масата до постановката. Не се страхувайте, ако уредите Ви са направени с подръчни материали, тъй като най-важните критерии за оценка са:

  • Полезност за обучението по физика
  • Удобство при работа
  • Успешно представяне пред журито

Всички изработени уреди след конкурса остават за кабинета по физика в съответното училище; това е основната идея на конкурса.

Отговорност на преподавателите е да следят да не се внасят и използват във фоайето на Физически факултет запалителни материали, токсични вещества, уреди за високо напрежение и всичко, което би било потенциално опасно за участниците. При необходимост, след предварителна уговорка, може да бъде осигурено подходящо отделно помещение или полигон на открито. Така всички постановки ще могат да бъдат демонстрирани със съдействието на квалифициран колега от организаторите.

Подаването на заявката за участие се счита за приемане на условията на конкурса – такива каквито са упоменати по-горе, както и за отговорност за спазване на условията за безопасно провеждане на мероприятията по конкурса.

             2. Компютъризиран експеримент за естествени науки и техника

Практически във всеки съвременен експеримент данните се обработват на компютър, а в много развити страни компютъризираният експеримент отдавна е навлязъл в средното образование. В България стотици училища вече разполагат със системите „Фурие” или „Айнщайн”, които позволяват да се цифровизират измервания на електричен ток, напрежение, температура, налягане, магнитно поле, концентрация на въглероден двуокис и много други величини. Компютрите Rasberry Pi https://www.raspberrypi.org/ са подходящи за много експерименти. Цел на тази нова дисциплина на конкурса е да се стимулира използването на вече закупената скъпа апаратура. Една конкурсна работа би могла да бъде например, разработен урок за използване на училищната система „Фурие”. С тази система могат да се подготвят и уроци по химия и биология, както и технически приложения – затова колегите преподаващи естествени науки и технически дисциплини също са поканени да участват в нашия отворен за всички конкурс за компютъризиран експеримент. Разбира се, всяко друго решение, при което с допълнителен труд и изобретателност се компенсира липсата на комерческа апаратура ще бъде високо оценено. Например, може да бъде използвана системата Велеман, която се продава на части или звуковата карта на компютъра. Умението да се програмира в тази дисциплина ще бъде оценено по достойнство. Само за тази дисциплина, гостите на София, които се нуждаят от помощ за настаняването трябва да напишат до организаторите мотивационно писмо свободен формат; засега нямаме спонсорска помощ, но работим по въпроса.

3. Висши технологии в образованието

Заобикалящия ни свят е пълен с високо технологични изделия: интегрални схеми, лазери, светодиоди, компютърни дискове и четящи устройства и какво ли не още. Тези изделия особено когато излязат от употреба имат много ниска цена и висшите технологии използвани за тяхното производство дават възможност за илюстрация на основни физични закони навлезли в образованието от преди повече от сто години. Цел на тази нова дисциплина на конкурса е да се стимулира разработката на нови лабораторни пособия, които вече навлизат в образованието в страните от първия свят. За да не се каже отново след години, че страната ни е изостанала и по този показател от световния културен и технологичен прогрес.

Специални теми: Журито за компютъризирания експеримент ще оценява и постановки за измерване на 1) заряда на електрона, 2) гравитационната константа, 3) скоростта на светлината, 4) константата на Болцман и 5) измерване на контактна потенциална разлика, 6) константата на Планк. Тези 6 предложени специални теми, за които не е необходима компютъризация, ще се премират отделно. Журито и отделни дарители могат да присъждат и специални награди, например за студентски постановки, за програми моделиращи физични явления, за ученици до 5 клас. Квалифициран колега от журито ще съдейства за демонстрация на постановки изискващи например демонстрация на открито с огън, дим или високо напрежение. Участниците носят всичко необходимо за работата на постановките им например собствен лаптоп и дълъг разклонител. Един ученик може да участва с повече от една постановки.

Специални награди:

Награда "Проф. д-р Елисавета Карамихайлова". Наградата е учредена през 2014 г. в рамките на конкурса за категории DSDL и CE. Стойността на наградата е 700 лв. Присъжда се най-много на два колектива (индивидуални участника), като едната половина може да бъде разделена най-много на две, т.е. максимум едно първо (350 лв.) и две втори (2 х 175 лв) места.

Наградата е за изработка на уред, методика, опит, нагледно помагало и др. (без компютърни симулации), демонстриращи явление от областта на атомната и ядрената физика и/или тяхно приложение.

Учредител на наградата е ГАМАКОНСУЛТ ЕООД, София с управител Петър Тодоров. Наградата е ежегодна и се присъжда от жури, определено от Софийски клон на СФБ.

Професор Е. Карамихайлова е първият български атомен физик - нейна е първата публикация по ядрена физика на български език "Върху твърдите гама-лъчи на актиниевата серия", 1939 г. Завършила е Виенския университет, където е защитила титлата "доктор по философия". Работи в Радиевия институт - Виена, колежа Гиртън на Кеймбриджкия университет и Кавендишката лаборатория, където защитата  научната титла Magister Atribus. От 1939 г. проф. Карамихайлова е редовен доцент в катедрата по опитна физика на Софийския университет. Чете лекции по атомна физика, спектрален анализ, луминисценция, ядрена физика и радиоактивност. През 1945 г. оглавява новосъздадената катедра "Ядрена физика". От 1955 г. до смъртта си (1968 г.) тя ръководи секция "Радиоактивност и ядрена спектроскопия" във Физическия институт на БАН. Основните научни интереси на проф. Карамихайлова, при работата ѝ в България са в областта на природната радиоактивност, техногенните радиоактивни замърсявания и радиационната защита.

През 2017 г. наградата на Гамаконсулт бе спечелена от Пламен Трифонов.

 

ПРОГРАМА

5 юни 2021 год. (събота), Физически факултет на Софийски университет,
бул. “Джеймс Баучър" № 5.

08:30 – 09:00   Регистрация на участниците. Изнасяне на масите и столовете от аудиториите във фоайето на Факултета. Подреждане на опитните постановки.

09:00 – 09:15   Откриване на конкурса

09:15 – 11:59   Демонстрация на уредите

12:02 – 13:00   Прибиране на уредите и връщане на масите в аудиториите. Всяко жури представя протокола с класиранията на участниците до 13:00 ч.

13:00 – 14:00 Обедна почивка: тъй като в събота няма работещ бюфет във факултета, участниците е добре да си носят сандвичи и вода. Изготвяне на грамотите за класирането.

14:00 – 15:00   Награждаване на участниците

15:00 – 15:15   Фотографиране на участниците пред факултета.

15:15 – 15:30   Възстановяване на фоайето в първоначалния му вид. Край на конкурса.

За промени следете на: http://bgphysics.eu/deynosti/konkurs-uredi-za-kabineta-po-fizika

Последна актуализация на това съобщение: 24/01/2021 г. д-л Тодор, председател на СК на СФБ

По време на конкурса във Факултета ще се събира спонсорска помощ за организатора на конкурса Софийски клон на СФБ, както и членски внос към СК на СФБ.

Информация за спомоществователите (дарители, спонсори, ктитори):

номера на банковата сметка на Съюза на Физиците в България, която обслужва Софийския Клон е:

Банка: УниКредитБулбанк, Клон Света Неделя, София

IBAN: BG91UNCR70001520373231

Сертификатът и грамотата от участието могат да се приложат за атестирането на учителите съгласно наредбата http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf

чл. 84 ал. 1-2 засягащи атестирането.

 

Последна редакция на това съобщение 2 юни 2021

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВОТО НА:

 

 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВОТО НА:

ГамаконсултМусала Софт
(www.musala.com) е водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги, в която работят софтуерни инженери, завършили най-добрите учебни заведения в България. Сред тях има както млади хора, носители на медали от международни състезания по информатика, така и инженери с дългогодишен опит в разнообразни софтуерни проекти.

        Основна част от мисията на компанията са дългосрочните социално-отговорни проекти, насочени към подобряване на средата и стимулиране на развитието на младите таланти. Мусала Софт го постига с портфолио от инициативи: "Академия за ИТ лидери" http://fmisociety.org/ITLeadersAcademy, съвместно с Факултета по математика и информатика към Софийски университет, дава възможност на студентите за досег до визионерите в ИТ; CodeIT http://codeit.bg - конкурс по състезателно програмиране с 12-годишна история за Мусала Софт, през който са преминали стотици ученици, студенти и всякакви любители на информатиката; Инфоман http://infoman.musala.com - единственият портал за алгоритмични ресурси на български език, който се ползва основно от ученици и техните учители; Космополитна стажантска програма, през която са преминали над 100 стажанта от България, Франция, Испания, Германия, Англия, САЩ и др.

Американска фондация за България е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в щата Масачузетс, САЩ, през 2004 г. Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

Основни програми на фондацията:

Подкрепа за олимпийския отбор по математика

Програма “Стипендии в средното образование”

Подкрепа за извънкласно обучение в средното образование

Финансиране на студентски филмови проекти

Студентски филмов фестивал „Ранно пиле”

Литература

Изкуства

VMwareФондация "Теоретична и изчислителна физика и астрофизика" (ТИФА)

http://tcpa.uni-sofia.bg/index.php?n=1

 

Волонтайм“ / ‘Volontime’ (www.volontime.com) е социална платформа за доброволчество, КСО (корпоративна социална отговорност) и дарителство. Нашата социална мрежа свързва хора и организации, които искат да направят добро. Това включва подкрепяне на кауза/и, участие на регулярни събития за доброволчество в обществени и частни инициативи, осъществяване на дарения към хора и институции в нужда и развиване на корпоративна социална отговорност от страна на бизнес организациите. Потребителите могат да показват чрез снимки, видеа и текст доброто, което правят или, което са получили и това да е видимо за другите ползватели на платформата.

 

Westernacher / Вестернахер (http://westernacher-consulting.com/)

е интегрирана компания за бизнес и информационни консултации със значителен опит в областта на логистиката, финансите и контрола, както и бизнес анализи. С повече от 400 професионалисти по целия свят и места в Европа, САЩ и Азия, Westernacher е доверен доставчик на услуги за своите клиенти от 1969 г. насам.

 

 

Драгомир Апостолов, Станислав Запрянов и други частни спомоществователи

ĉ
Todor Mishonov,
26.06.2014 г., 8:56 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
23.09.2020 г., 11:58 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
19.05.2014 г., 8:38 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
17.05.2014 г., 7:08 ч.
Ċ
Vasil Yordanov,
17.05.2014 г., 7:08 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
28.05.2015 г., 7:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
29.05.2015 г., 0:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
28.05.2015 г., 23:44 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
25.07.2021 г., 11:51 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
18.05.2014 г., 9:45 ч.
ĉ
Vasil Yordanov,
18.05.2014 г., 9:45 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
20.07.2014 г., 6:33 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:41 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:41 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
12.05.2016 г., 13:34 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
12.05.2016 г., 13:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
1.06.2017 г., 3:34 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
1.06.2017 г., 3:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
31.01.2018 г., 4:04 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
24.01.2021 г., 14:26 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
4.06.2015 г., 22:30 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
15.06.2015 г., 5:09 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.06.2015 г., 3:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
13.06.2017 г., 19:06 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:44 ч.